Vzdělávací centrum Palouček bylo zřízeno za účelem přispění k intelektuálnímu, lidskému, profesnímu a duchovnímu vzdělávání jednotlivce. Bylo zprovozněno v říjnu 2003. Od té doby se jeho aktivit zúčastnilo velké množství zájemců jak z České republiky, tak ze zahraničí.

 

 

Vzdělávací centrum má k dispozici kapli, studovnu, několik společenských místností a sportovní hřiště. Ubytování je zajištěno v osmnácti jednolůžkových pokojích.

 

 

Aktivity vzdělávacího centra jsou určeny všem lidem bez rozdílu vyznání či společenského postavení.

 

 

Provozovatel:

Asociace pro podporu vzdělání

Na Baště sv. Jiří 13

160 00 Praha 6

DIČ: CZ 45248401

Neudělej žádné rozhodnutí, aniž by ses zastavil a uvažoval o dané věci před Bohem.

 

sv. Josemaría Escrivá

Opus Dei je osobní prelaturou Katolické církve. Napomáhá křesťanům všech společenských vrstev, aby žili v souladu se svou vírou, a to v nejrůznějších okolnostech svého všedního života uprostřed světa. Aby plnilo toto poslání, poskytuje Opus Dei duchovní formaci a pastorační péči nejen svým věřícím, ale i každému, kdo o ně projeví zájem, a tím přispívá k evangelizačnímu poslání církve.

 

Opus Dei doplňuje práci místní církve tím, že nabízí formační kroužky, duchovní obnovy, přednášky, rozmluvy, duchovní cvičení, semináře a pastorační péči, které pomáhají lidem rozvíjet svůj duchovní život a apoštolát. Pro věřící Opus Dei znamená posvěcování práce pracovat podle příkladu Ježíše Krista. To vše pro větší slávu Boží a službu druhým.

 

Zakladatel sv. Josemaría

Svatý Josemaría Escrivá se narodil ve Španělsku 9. ledna 1902. Dne 2. října 1928 uviděl během duchovních cvičení to, co po něm Bůh žádal: aby založil Opus Dei, prostředek k posvěcování se v každodenní práci a plnění běžných křesťanských povinností všedního dne. V roce 1946 se sv. Josemaría usadil v Římě, aby kromě jiného zdůraznil univerzální charakter Opus Dei, které není vázáno na konkrétní zemi či období.

 

Monsignor Escrivá zemřel v Římě 26. června 1975. Tou dobou bylo Opus Dei rozšířeno v mnoha zemích a ovlivnilo bezpočet životů.
6. října 2002 papež Jan Pavel II. monsignora Escrivu na Svatopetrském náměstí v Římě svatořečil. Při té příležitosti řekl: „Pokračujte v jeho stopách a rozšiřujte ve společnosti vědomí, že jsme všichni povoláni ke svatosti, bez rozdílu rasy, třídy, kultury a věku.“

Katolická církev slaví svátek sv. Josemaríi 26. června, ve výroční den jeho smrti.

 

Více informací ZDE.

 

Blahoslavený Álvaro del Portillo

Prvním nástupcem sv. Josemaríi v čele Opus Dei byl Álvaro del Portillo. Narodil se 11. března 1914 v Madridu. V roce 1935 se stal členem Opus Dei, v roce 1944 byl vysvěcen na kněze a stal se nejbližším spolupracovníkem svatého Josemaríi v Římě, po jehož smrti byl zvolen do čela Opus Dei. Veškerá práce Álvara del Portillo ve vedení Díla se vyznačovala hlubokým spojením s papežem a ostatními biskupy, naprostou věrností zakladatelovi a jeho poselství a neúnavnou pastorační horlivostí. Zemřel 23. března 1994. Byl blahoslaven 27. září 2014.

 

Více informací ZDE.